Mentoring biznesowy – czy jest szansą dla Twojego przedsiębiorstwa?

Za każdym sukcesem przedsiębiorstwa stoi nie tylko jego założyciel czy pomysłodawca, ale cały zespół specjalistów. Ludzie, którzy wspólnie pną się po szczeblach kariery, aby osiągnąć to, co sobie założyli, w obecnych czasach zmagają się z wieloma wyzwaniami. Jest to jeden z powodów, dla których warto skorzystać z mentoringu – aktywnej wymiany doświadczeń. Czym ona właściwie jest? I jakie korzyści oznacza dla przedsiębiorstwa?

Mentoring – do czego jest Ci potrzebny?

W ostatnich latach znaczenie mentoringu wzrosło i nabrało na znaczeniu, podobnie jak szkolenia z kompetencji twardych oraz miękkich. Osoby, które rozumieją, jakie znaczenie w osiąganiu sukcesu ma wymiana doświadczeń, ciągły rozwój, pokonywanie przeszkód oraz wiara we własne umiejętności, często… nie potrafią same wdrożyć swoich wartości i przekonań w życie. Nic dziwnego. Targa nami niepewność, lęk, poszukiwanie bezpieczeństwa i umiłowanie stabilności. Boimy się ryzyka, szczególnie zawodowego, bo nie chcemy tracić tego, co dobrze znane. Tymczasem, zazwyczaj oznacza to w którymś momencie życia stagnację, a brak rozwoju to zawsze krok w tył. Jeżeli jesteś biznesmenem i rozumiesz, że Twoja firma musi dynamicznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku – znajdź swojego mentora.

Kim jest mentor?

Można znaleźć wiele definicji mentora, jednak bez wątpienia jest to osoba, która bezwarunkowo i z maksymalną mocą wierzy w sukces Twojego przedsięwzięcia. Jest to człowiek, który sam odniósł sukces albo pomaga innym w osiąganiu założonych celów. Czy wiesz, że badanie wykonane przez PeopleFluent wykazało wzrost wydajności pracowników, którzy uzyskali wsparcie mentora? Wzrost był naprawdę imponujący i wyniósł aż 67%. Aby osiągnąć takie i lepsze rezultaty, warto podjąć współpracę z dobrym mentorem biznesowym. Jego rolą jest:

  • omawianie z podopiecznymi wyzwań, które ich czekają oraz celów, jakie mają do osiągnięcia,
  • wsparcie podopiecznego w porządkowaniu emocji, przekonań, aby nie stawały one na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego,
  • dzielenie się własnymi doświadczeniami biznesowymi, dlatego dobrze, aby były one poparte wynikami i konkretnymi case studies,
  • towarzyszenie w całym procesie wprowadzania zmian i adaptowania się do nowej sytuacji np. organizacyjnej w firmie,
  • motywowanie i dodawanie odwagi do działania.

Lista zadań mentora biznesowego jest bardzo długa, a z uwagi na specyfikę jego pracy, zawsze powinna być dostosowywana do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i wyzwań, z jakimi się boryka.