Jak stworzyć wzorowy brief

Jak stworzyć wzorowy brief

Dobry brief jest podstawą każdego projektu. Zapewnia jasny kierunek, odzwierciedla zbiorowe myślenie, utrzymuje pomysły na właściwym torze i pomaga wszystkim zaangażowanym efektywnie współpracować.

Podstawa wzoru briefu

Dobry brief jest podstawą każdego projektu. Zapewnia jasny kierunek, odzwierciedla zbiorowe myślenie, utrzymuje pomysły na właściwym torze i pomaga wszystkim zaangażowanym efektywnie współpracować. Dobry brief ma wiele składników; jest zwięzły, ale i wyczerpujący, jest zwięzły, ale i wyczerpujący, jest jasny co do tego, co należy zrobić i dlaczego. Nie jest tajemnicą, że najbardziej udane projekty to te, które są dobrze zaplanowane i wykonane. Kluczem do tego sukcesu jest często jakość briefu. Brief wzór powinien być żywym dokumentem, który ewoluuje w miarę postępu projektu. Brief powinien być jasny, zwięzły i szczegółowy.

Perspektywy wzoru briefu

Powinien być napisany z perspektywy klienta, a nie tylko jako prośba o informacje lub pomysły. Brief powinien nakreślać, czego oczekuje się od projektu, a nie tylko wymieniać wymagania. Jednocześnie często trudno jest stworzyć taki, który byłby zarówno jasny, jak i zwięzły. Problem polega na tym, że briefy są zazwyczaj pisane przez dyrektorów kreatywnych lub kierowników projektów, którzy nie mają dużego doświadczenia w projektowaniu UX. Dobry brief jest podstawą każdego projektu. Zapewnia jasny kierunek, odzwierciedla wspólne myślenie, utrzymuje pomysły na właściwym torze i pomaga wszystkim zaangażowanym efektywnie współpracować. Ale jak dokładnie wygląda dobry brief? I jak można go stworzyć dla własnych projektów? Celem briefu jest zapewnienie jasnego przeglądu wymagań projektowych, co pomaga w pracy z zespołem nad ich osiągnięciem. Co więc składa się na dobry brief? Powinien on zawierać: Odpowiedź jest prosta: Dobry brief powinien jasno opisywać cele i zadania projektu. Następnie powinien wyjaśniać, dlaczego te cele są ważne i jak się ze sobą wiążą.

Cele i zadania wzoru briefu

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest określenie swoich oczekiwań. Brief powinien być jasny, zwięzły i łatwy do odczytania. Powinien pomóc Ci zacząć na właściwej stopie, ale nie powie Ci, jak zrobić wszystko, ani nie wymyśli wszystkich odpowiedzi. W tym artykule opiszę istotne cechy dobrego briefu oraz przedstawię przykłady z prawdziwych briefów. Dobry brief powinien być jasny i zwięzły. Powinien być łatwy do odczytania i nie powinien zawierać żargonu, który mógłby zdezorientować czytelnika. Możesz używać wypunktowanych punktów lub krótkich zdań, aby rozbić długie akapity, ale unikaj wchodzenia w szczegóły dotyczące tego, jak rzeczy powinny być zrobione, chyba że jest to absolutnie konieczne (na to przyjdzie czas później).