Jak wyglądają przeglądy kominiarskie

Istnieją dwa rodzaje kominiarzy: dzienni i nocni. Kominiarze wykonują regularną konserwację lub „przeczesywanie” komina w celu usunięcia kreozotu, sadzy i innych osadów za pomocą specjalistycznych szczotek i narzędzi. Skorzystaj z tego przewodnika, aby zrozumieć, jakie usługi świadczy kominiarz, jak są one wykonywane, gdzie znaleźć certyfikowanych kominiarzy i więcej!

Usługi przeglądu kominiasrkiego

Kominiarze dzienni są zazwyczaj dostępni w godzinach pracy i wykonają „przeczesanie” Twojego komina. Mogą również oferować dodatkowe usługi, takie jak czyszczenie zewnętrznej części komina lub instalowanie nowych urządzeń. Kominiarze dzienni są dostępni do prac konserwacyjnych i naprawczych na co dzień. Mogą również wykonać wstępną inspekcję, która jest wymagana przez większość firm ubezpieczeniowych. Nocne kominiarze pracują tylko w godzinach wieczornych, zwykle od około 17.00 do 20.00, ponieważ wtedy gromadzenie się kreozotu jest największe ze względu na niskie temperatury i brak wiatru. Kominiarze dzienni są najczęściej spotykanym typem kominiarza. Zazwyczaj ubrani są w czarny, niebieski lub czerwony kombinezon i noszą na głowie twardą czapkę.

Praca kominiarza podczas przeglądu

Praca kominiarzy dziennych polega na sprawdzeniu komina i usunięciu wszelkich osadów sadzy lub kreozotu przy użyciu specjalistycznych szczotek i narzędzi. Kominiarz dzienny pracuje w ciągu dnia i można go zobaczyć na powyższym filmie. Używając szczotki, on lub ona będzie usuwać kreozot i inne osady z komina. W nocy nadszedł czas, aby nocny kominiarz pracować jego lub jej magii! Nocny kominiarz używa latarki, aby sprawdzić kominek lub przewód kominowy pod kątem pęknięć, przecieków i nagromadzenia kreozotu. Kominiarz to osoba, która specjalizuje się w konserwacji kominów. Kominiarze czyszczą sadzę, kreozot i inne osady z wnętrza przewodów kominowych (korytarzy, z których składa się komin).

Kontrole komina podczas przeglądu kominiarskiego

Kontrole są ważne, ponieważ mogą wykryć uszkodzenia komina lub przecieki. W niektórych regionach kominiarz musi być certyfikowany przez państwo przed działaniem jako kominiarz. Kominiarze są zwykle samozatrudnieni i pracują na podstawie umowy. Mogą być również zatrudnieni przez właścicieli domów do czyszczenia ich przewodów kominowych. Przeprowadzają również kontrole w celu zidentyfikowania wszelkich problemów, zanim staną się one poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.