Dachy zielone: Jak zaaranżować zielony dach w mieście?

Jakie są korzyści ekologiczne i ekonomiczne dachów zielonych? Zwiększenie bioróżnorodności Dachy zielone stanowią ważny element przyczyniający się do zwiększenia bioróżnorodności miejskiej. Poprzez sadzenie różnych gatunków roślin możemy stworzyć mikroekosystemy, które … Read More