Pieczątka Białystok z datownikiem

Pieczątka to druk, który służy do potwierdzania autentyczności dokumentu. Może zawierać nazwę firmy oraz dane jej reprezentanta. Pieczątka w mieście Białystok wykorzystywana jest jako środek zabezpieczający dokumenty przed fałszowaniem lub … Read More